^ Back to Top
Projekt
Projekt

PROJEKT

Investičný zámer „Malopodlažná zástavba obytného územia“ je navrhnutý v hl. meste SR v Bratislave, v mestskej časti Bratislava – Rusovce, na pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce.
V riešenom území sú navrhnuté bytové domy s vybavenosťou v prízemí. Bytové objekty sú umiestnené v línii Balkánskej ulice, ktorá je významnou dopravno – komunikačnou osou Rusoviec.
Na ploche 8.484 m2 vyrastie v priebehu jedného roka exkluzívny uzavretý komplex s 59 bytmi, garážami ku každému bytu, desiatkou nebytových priestorov, detským ihriskom, exteriérovým bazénom s protiprúdom a oddychovou časťou.
V novej obytnej zóne investor ponúka byty v troch trojpodlažných rezidenčných bytových domoch (A1, A2, A3) a v troch samostatných dvojpodlažných viladomoch (B1, B2, B3) s veľkorysými terasami a predzáhradami. Objekt C je určený na občiansku vybavenosť.
Projekt MELROSE RUSOVCE vytvára zaujímavý priestor spájajúci bývanie, zábavu, šport a relax v prírode lužných lesov, len kúsok od Rusovských a Čunovských jazier. Znásobenie pohodlia a relaxu Vám poskytne nové fitness, wellness a aktivity centrum v blízkom Ponteu. Zahájenie výstavby: 08/2011 a ukončenie stavby: 11/2012. V prípade objektov B1, B2 a B3 a A1 je predpokladaný skorší termín odovzdania: 6/2012.

Melrose Rusovce. Všetky práva vyhradené. Web vytvorila reklamná agentúra | metrik.sk