^ Back to Top

Lokalita

slivka

Mestská časť Bratislava – Rusovce sa vyznačuje bohatou históriou, nádherným kaštieľom s rozsiahlou záhradou a v dnešnej uponáhľanej dobe je tiež uznávaná vďaka výbornému dopravnému napojeniu na všetky hlavné ťahy a smery Bratislavy, pričom nie je zaťažená akýmikoľvek dopravnými zápchami.

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Rusovce. Urbanizácia južným smerom Bratislavy pokračuje zachovaním solitérneho špecifického charakteru nadväzujúcich mestských častí Rusovce a Čuňovo. Mestská časť Rusovce je súčasťou južného rozvoja mesta Bratislavy a zároveň tvorí súčasť južného vstupu na jej územie medzinárodného významu. Jedinečným priestorom južného rozvoja je prírodné prostredie územia priľahlého k toku Dunaja – zachované lužné lesy západne od hrádze a priesakového kanála (východná strana riešeného územia). V rámci obce Rusovce sa nachádza riešené územie v jej juhovýchodnej časti, leží v línii Balkánskej ulice, ktorá je tažiskovou dopravnou – komunikačnou líniou vedúcou do Bratislavy.

Priamo pred vstupom do obytnej štvrte je zastávka MHD. K dispozícii budú v rámci obytnej časti lekáreň, škôlka, materské centrum, PONTEO – Aktivity Park Rusovce, reštaurácie a iné služby spríjemňujúce bývanie.

 

Melrose Rusovce. Všetky práva vyhradené. Web vytvorila reklamná agentúra | metrik.sk